Rezervácia potvrdená

Vašu rezerváciu sme potvrdili. Poprosíme Vás do 7 dní od rezervácie vykonať úhradu a to vo výške 25% z celovej sumy.

Podmienky:

Prosíme o úhradu 25% z celkovej ceny. Zvyšok doplatíte priamo na mieste v deň nástupu na pobyt. Poprosíme vás, do 7 dní od rezervácie vykonať úhradu. V prípade ak zrušíte pobyt 14 dní pred príchodom vrátime Vám celú zálohu, v opačnom sa záloha nevracia.

Tešíme sa na vašu návštevu!